کانال تلگرام شولم - 1395-10-17 18:21:00
شعر نیک مردان شولم - 1395-08-13 23:58:00
با بزرگان - 1395-08-05 14:53:00
قصل خوب روزگارم آرزوست - 1395-04-13 20:27:00
تور استان اردبیل - 1395-03-18 11:16:00
دریا - 1395-03-08 10:01:00
نیمه شعبان - 1395-03-01 18:38:00
حضور در انجمن شعر و ادب فومن - 1395-01-27 01:56:00
دکان سید عبدالله - 1395-01-21 23:02:00
تا شقایق هست...... - 1395-01-21 01:49:00
رفقن چه بینه؟؟ - 1395-05-17 16:28:00
تاشه مِردَکیمَه - 1395-01-04 01:05:00
شعله - 1394-12-10 13:22:00
دمی را یاور درماندگان باش - 1394-12-06 16:33:00
شب شعر - 1394-11-23 21:18:00
- 1394-11-02 15:48:00
ای شولـم - 1394-10-30 21:44:00
عروس پردیکا بلکه - 1394-10-25 22:17:00
بیرون بَرا - 1394-10-23 19:41:00
یدالله و املله - 1394-10-17 15:04:00
چِمی سو شَه - 1394-10-13 17:51:00
رعنا - 1394-10-13 17:35:00
بَندی سر - 1394-10-13 17:19:00
طناب - 1394-10-11 14:24:00
یکی در کوه شولم داد می زد - 1394-10-09 01:01:00
یه روز آخرای پاییز در شولم - 1394-09-24 23:40:00
هجران دوست - 1394-09-06 01:43:00
سفر به مشهد - 1394-08-20 14:43:00
سفرنامه گیلان تاهمدان و کرمانشاه - 1394-07-25 20:06:00
فوتبال - 1394-06-22 22:54:00
تالشه شعر - 1395-05-14 23:25:00
هجران دوست - 1394-05-02 23:09:00
محبت پدر و مادرم - 1394-05-01 23:09:00
شعری از خودم تقدیم به شما - 1394-05-01 22:13:00
نردبان عشق - 1394-04-19 20:39:00
یار ناپیدا - 1394-04-19 20:37:00
از خانه تا مدرسه - 1394-04-15 13:07:00
سفرنامه گیلان تاآن سوی اردبیل - 1394-03-30 16:28:00
کارخیر - 1394-03-23 15:47:00
برگهای زرین - 1394-02-22 20:35:00
تقدیری بر پایان - 1394-02-13 21:18:00
مرحوم جمشید(رح) - 1394-02-07 18:36:00
بنیاد فرزانگان گیلان - 1394-02-09 18:09:00
روزهای پس از باران - 1394-02-08 21:49:00
سیزده بدر 94 - 1394-01-13 23:12:00
ردای خدمت را به در آوردم..... - 1394-01-14 20:56:00
عروسی - 1394-01-07 16:07:00
گل ارکیده میمون - 1394-01-01 16:12:00
درخت جابوتی کابا یا انگور برزیلی - 1394-01-01 15:49:00
درختای خاطرات من - 1393-12-14 19:29:00
صوفی نژاد - 1393-11-28 20:00:00
جلد اول کتاب شعرمن - 1393-11-14 18:10:00
روز جدایی - 1393-11-05 22:47:00
تقدیم به همه عزیزان - 1393-10-27 21:39:00
باغی در دل شهر - 1393-10-26 21:33:00
یه روز برفی در ماسوله - 1393-10-24 17:59:00
عمر - 1393-10-16 17:50:00
کمی هم از خودم - 1393-10-10 16:06:00
داستان من وباغچه ام - 1393-10-06 16:34:00
باراندر تصویر - 1393-10-03 22:08:00
سالهای نه چندان دور - 1393-10-01 19:17:00
من همان پرنده ام - 1393-09-29 21:59:00
یه کوچه و یه مرده - 1393-09-29 21:55:00
دل - 1393-09-27 21:58:00
کوچکترین شاکی - 1393-09-26 01:03:00
دستهایم - 1393-09-25 23:57:00
تا انتهای وسعت نگاه - 1393-09-25 23:56:00
شمع را گفتند - 1393-09-15 22:12:00
باغچه - 1393-09-10 17:36:00
برف - 1393-09-08 22:22:00
عشق کاکتوس - 1393-09-07 14:35:00
وقتی...... - 1393-09-05 17:20:00
باور نمی کنم - 1393-09-05 17:09:00
تقدیم به زنده یاد پاشایی - 1393-08-23 20:21:00
دهمین سالگرد مادر - 1393-08-22 18:14:00
تصویر - 1393-08-20 22:40:00
مایار نمی خوهیم - 1393-08-20 17:39:00
ای که می سوزی دل مارا - 1393-08-19 20:57:00
تقدیم به برادر عزیزم حبیب - 1393-08-16 14:28:00
- 1393-08-11 16:37:00
کلرم ومحرم - 1393-08-08 20:19:00
امروز در شولم - 1393-08-02 20:12:00
بدون شرح - 1393-07-28 23:08:00
بامن بمان - 1393-07-26 22:13:00
شکار سگ هار - 1393-07-25 20:00:00
شکار گراز - 1393-07-18 14:49:00
سفر به اشکورات - 1393-07-15 18:37:00
صدایم را تو اوجی - 1393-07-04 14:36:00
ای سر افسرده ز افکار من - 1393-07-04 14:34:00
عجیب ولی وافعی - 1393-06-30 13:40:00
داستان جنی که به خوابم آمد - 1393-06-30 12:52:00
فصل برداشت گردو - 1393-06-24 20:18:00
دو دوست - 1393-06-08 21:16:00
عروسی - 1393-06-08 21:08:00
حاجی مصطفی - 1393-06-05 23:00:00
سیب خاطرات - 1393-06-04 23:54:00
سه نفر - 1393-05-26 19:42:00
بادیگارد! - 1393-05-18 21:45:00
زندگی بود روان همچو چشمه ساران - 1393-05-17 14:13:00
باران - 1393-05-08 21:31:00
مصطفی را وعده داد الطاف حق - 1393-05-09 17:54:00
تقدیم به کودکان غزه - 1393-05-03 20:41:00
قربانی عشق - 1393-05-03 20:37:00
با خانم شاکری گذارشگر صدای گیلان - 1393-05-04 19:14:00
روزجهانی قدس - 1393-05-03 15:43:00
صدای گیلان ومن - 1393-05-03 12:24:00
بلالهاسر برآوردند - 1393-04-30 20:47:00
رفتگان دیارباقی - 1393-04-16 17:46:00
یکروز در جنگل لات - 1393-04-15 19:20:00
و......اینک بوته های بلال باغچه من - 1393-04-05 21:14:00
درهوای خنک ییلاق ماسال - 1393-10-05 19:48:00
سقالکسار! - 1393-03-16 22:52:00
سفربه کاشان وقمصر - 1393-02-13 21:27:00
باران و اَخگر - 1393-01-30 22:11:00
بهار وباغ وباران - 1393-01-29 22:53:00
با فریدون طالبی - 1393-05-28 16:53:00
کوههای"لات" - 1393-01-23 23:20:00
جنگلٍ ما - 1393-01-22 21:39:00
حبیب - 1393-01-21 17:05:00
نارنج پلاسیده - 1393-01-19 22:10:00
غبار فراموشی - 1393-01-18 22:30:00
ماملی - 1393-01-16 21:43:00
خرابِ تو شد - 1393-01-17 18:48:00
چاه - 1393-01-16 22:01:00
برایِ دلِ تنگم - 1393-01-16 21:44:00
محمدجان مامانت صدات میکنه،برو خونه! - 1393-01-13 23:33:00
گوجه فرنگی سیاه - 1393-01-08 16:57:00
بیگانه - 1393-01-06 15:50:00
افکنده دردلم خسوف ماهِ مَه رخی..... - 1393-01-05 16:56:00
دامن صحرا - 1393-01-03 22:56:00
امامزاده عبدالله کلرم - 1393-01-01 18:29:00
افکاردوست - 1392-12-21 20:39:00
شعری برای رییس - 1392-12-18 17:50:00
تقدیر روزگار - 1392-12-18 17:46:00
بنفشه گل - 1392-12-05 18:11:00
زرموش - 1392-11-25 10:42:00
سلام داداش برفی - 1392-11-14 22:06:00
باران وبرف آمد - 1392-11-13 12:10:00
غروب یک جمعه - 1392-11-06 15:38:00
آسمانم آبیست - 1392-10-25 21:17:00
هیزم تر - 1392-10-24 21:28:00
در تالار سلطان - 1392-10-22 20:47:00
ساقه تمشک - 1392-10-17 22:05:00
دلی دارم خدایا - 1393-05-13 11:51:00
فندق بازها - 1392-10-09 20:29:00
سرمای زمستان - 1392-10-03 19:49:00
آیاوبلاگتان استاندارد است؟ - 1392-10-01 21:19:00
سفری به - 1392-10-02 20:20:00
هاشم - 1392-10-02 19:17:00
کتاب شعر من وهفت خوان چاپ - 1392-09-23 21:32:00
سرود دلتنگی هایم - 1392-09-23 23:05:00
کباب موش - 1392-09-22 19:02:00
برف - 1392-09-21 22:23:00
رقیب عزیز غارنشین پیداشد!! - 1392-09-13 20:50:00
شعری از آقا رشید - 1392-09-14 17:37:00
تقدیم به دوست عهد شبابم آقا صادق حامدنیا - 1392-09-02 22:58:00
دلداری چه سود - 1393-05-11 21:40:00
فرو ریخت ازروزنِ دَهر آب - 1392-08-25 12:57:00
لطفاٌ شیعه را بدنام نکنیم - 1392-08-24 18:34:00
در ماه محرم گناه نکنیم - 1392-08-24 13:09:00
اهل شولم جملگی یارحسین - 1392-08-23 21:48:00
یا قتیل اشقیا......خامس آل عبا - 1392-08-21 20:40:00
سربریدند ؟ عجب ! - 1392-08-20 17:28:00
یا یا یا - 1392-08-02 22:19:00
صید غزل آلا - 1392-08-02 15:01:00
زبان حال جوان روستایی عاشق - 1392-07-26 20:50:00
پدر - 1392-07-23 22:43:00
جوان وبیکاری ورویای شهر - 1392-07-23 21:57:00
سرزمین محبوب من شولم - 1392-07-16 21:24:00
دل بیقرار - 1392-07-07 20:57:00
یاران قدیمی - 1392-06-22 13:19:00
کلکاپیس - 1392-06-20 23:23:00
خاطر - 1392-06-18 23:54:00
روزن دل - 1393-05-09 22:56:00
یادی از مرحوم کربلایی عزیز چکاره(رح) - 1392-06-17 01:17:00
یار ناپیدا - 1392-06-16 23:46:00
تقدیم به بروبچه های خوب شولم - 1392-06-14 21:04:00
سفربه دیار شهریار - 1392-06-12 23:15:00
معمای زمان - 1392-06-03 23:23:00
جــــــــــن - 1393-05-22 23:49:00
دانستنیهای شـــــولم - 1394-04-17 21:54:00
تاراج درو برهستی شالیزار - 1392-05-11 22:10:00
جـــــــــــاده - 1392-05-08 23:54:00
یادباد ازشولم عهد قدیم - 1392-05-06 18:44:00
شولم محروم ازتوسعه - 1392-04-30 23:49:00
فوتبالیستها - 1392-04-23 23:44:00
دبستان ابتدایی شولم - 1392-04-22 23:48:00
انسانهای اولیه - 1392-04-09 23:25:00
تابلوقالیهای دورویه - 1393-05-30 22:26:00
رشید - 1392-04-07 14:43:00
یادگاری - 1392-04-01 21:24:00
روزی ،روزگاری درشولم - 1392-03-29 22:34:00
شـــــــولم - 1392-03-26 01:11:00
هنرمند معلول شولمی ، فریبا معصومی - 1391-09-24 13:51:00
مجسمه آناهیتا جلوه زیبایی از شهرستان فومن - 1391-09-24 12:55:00
سفر اصفهان - 1391-08-15 22:18:00
سودای گنج - 1391-08-05 20:54:00
لات،بهشت جنوب شولم - 1391-07-21 21:04:00
آب بستی به در لانه موران چه خبر؟ - 1391-07-14 11:36:00
گوهر گرانبها - 1393-05-28 19:33:00
فرهنگ نامها - 1391-07-07 14:35:00
کلبه گاوچرانان - 1391-07-03 22:14:00
قهرمان اخلاق - 1391-07-02 23:17:00
هییت امنای شولم - 1391-06-30 23:03:00
دوست هنرمند من - 1391-06-29 23:05:00
سد شکن - 1391-06-24 17:56:00
به وب سایت مردی از شولم خوش امدید - 1398-06-28 17:09:00