شعر نیک مردان شولم
 
مردی از شولم A MAN OF SHOULAM
مطالب هنری ،ورزشی، خاطرات شخصی و متنوع ANYTHING
 
 
پنج شنبه 13 آبان 1395برچسب:, :: 23:58 ::  نويسنده : شیرمحمد عاشوری SHIR MOHAMMAD ASHORI

در این شعر سعی شده از تمامی اهل شولم از حسین کوه تا دیلمبیجار و شولمروار اسامیشون اورده شود .تا آنجا که اطلاعاتم اجازه داد سعی خودم را کردم از شما دوستان عزیز خواهشمندم اگر اسامی دیگری را هم میشناسید که در این شعر نیامده بنده را یاری کنیدو اسمش را بدهید تا انان را نیز اضافه کنم....بسیارمتشکرم...مخلص شما شیرمحمد عاشوری شولمی

به نام خداوند این آب وخاک               خداوند رخشنده و تابناک

سلامی فرستم به اهل معاد                 همه نیک مردانِ تالش نژاد

همه شولمیها ی پاک واصیل             خداوندشان داده آب و نخیل

یکایک بگویم همه نامشان              بتابد بسی مهر بربامشان

به آزاد مردان "آزاد" نام                   چوشیرا ن بیشه ،نهفته کنام

همه "زاهدی" ها به زهد اند                همه عاشق بیت پیغمبرند

درود فراوان به مختارباد                     به" سلطانپور" آن مرد بسیارشاد

"فریدون" که اینک به ده سرور است      مراخاطرازاو بسی درسر است

زآل نکوی "فرید"  یاد باد                   برآ نان همه دست حق یارباد

رییس است" معصومی" شورای را          بکوشد پی حل هرماجرا

طرفدارقرمزبوَد" روزه دار"                     برات، آن شتابنده وبی قرار

رسول شهید آن گل نوبهار                براین خاندان باشد اوافتخار

به "مهدی محبی"همان نیک مرد           طرفدار اس اس به وقت نبرد

علی محبی شهید وطن                       براین دودمان باشد او روحِ تن

نکو مرد باشند همه "خاکپور"            چو خورشید تابنده در روز نور    

زنسل" محمدپور" آن مردِ کار                 پدید آمد ه نسل پرهیزگار                            

درودفراوان برآن "گوشه گیر"               نشسته به شولمروار همچوشیر

نیاید کسی بی سبب کَرگَه کوه                 که "ارهفت "دارد درآنجا شکوه

بسی اهل لطفند" لطقی نژاد"                     همه با درایت همه اهلِ راد

به "اَردَس"بادا بسی آفرین                  همه تندرستند واهل یقین

همه باسوادند"نوروزپور"                    همه علم وهمه بافکور

سلام فراوان برآن "رنجبر"                    ایوب وحبیب آن عزیز پدر

نشسته براین روستا"روستا"                همه با سخاوت همه باخدا

همه اهل کارند " فریدنیا "                     خداوندگاران اهل وفا

به پارنَ چَره کس نیارد شَرَش             که" زحمتکش" آنجا ببُرَدسرش

خداوند داده به "آروِر" پناه              بتابد به شب رویشان همچو ماه

به "حامد نیا" نیز حق یاربود          چو رزمنده پروزِ هرکار بود

به فیض و فیاضند ، "فیاض بخش "     چورستم سوارند برپشت رخش

به نی مینوازد چو "فضایلی "            چو بلبل ببخشد به ماحاصلی

بسی با مروت بوَد"وحدتی"           نباشد وِرا کم ونی شدتی

گلان     زمینند       "گلپور"ها          نه  با پیل  دشمن  نه  با  مورها

"عظیمی"و" آرش"ز یک پیکرند        اگرچه دونام از یکی گوهرند

بسی  با  محبت "مودتی"  ها             وفادار باشند و  بی ادعا

دَرِ  بسته  بر  روی انسانها           زرحمت گشوده "ارندان" ها

به کارو به کسبند" اروانه "ها           بدین شیوه چون شمع وپروانه ها

همه اهل مفتاح"مصباح "ها               به تکبیر وتسبیح شام وشتا

پراکنده هرسو واهل حضور               همه" عابدین پور"ها جفت وجور

رحیم وعزیزند "یوسف نژاد"             خداوندشان یاروغمخوارباد

به "گنجی مقدم" خدا یارشد               به هرگوشه هرکس پی کارشد

چودریا که سیلی زند سخره ای            مقاوم پی موج هر "نقره ای"

"درستان"به کاردرست اندرند             همه رادمردندونیک اخترند

حبیب بودبرمردم آن"رادمنش"              بسی مردبود وزیبا خَطَش

چو "شمشادی" شمشادها کاشته           به روی زمین بیرق افراشته

"صبوری" صبورانه گوید سخن            همه بی تکبر به هر انجمن

همه فکرِشیرین و"شیرین فکر"             به هر ایده آیند با طرح بِکر

زنسل "چکاره"دوصد نامــــــــــوَر        "وحیدی""رسایی فر" وآن دگر

"رحیمی" نشسته به دیلم بجار               چو خورشیدتابنده در شام تار

"خردمند "باشدخردمندشان                  بیَفزوده اندرفَرو شاًنشان

"بجه جازگه" مردِمومن بوَد                  که درگاه حقش به ماًمن بوَد

"ولی زاده"گان نیز خوش مشربند           همه شادمانندوهم بی غمند

"جهانتاب"همچون یل تاجدار              همه پهلوان وهمه نامدار

"بقایی طلب"ها همه با صفا                خداوند داده برآنها بقا

خدا روح"حقی" به رحمت کند           ندیدم از آن سیدپاک ،بَد

"علیزاده"گان را سَرَکَه خوش است     چو زم زم به خاک اندرش جوشش است

"شهاب" آید همچون شهاب سما            به بالین بیمار وهمسایه ها

حسین کوه شولم یکی نام هست            بود "صالحی "و نکونام هست

بوَد "موسوی" نیز آنجا مقیم              ازآن  خوب دوستان اهل  قدیم

بسی باد نیک سیرتان رادرود     که حق نیک بر"سیرتی" ها فزود فزود

درود فراوان بر آن "شیرزاد "       خداوندشان رزق و نعمت بداد

خدارا پرستند"خداپرست"    همه راد هستند و گشاده دست

حسینکوه "زبخشی"بسی یاد باد  همیشه گلستانش آباد باد

به کارنکویند" خوشگفتار"   همه شاکرِ لطف پروردگار

دلیرند پیوسته "شیری نژاد"   نترسند ازرعد وطوفان وباد

ز"اقسامی" هم باد یادی زما    از ان نیک مرد شوخ و صفا

به "اصغر نژاد" آن محب خدا   بسی باد مارا سلام و دعا

"امیدی" به امید حق زنده است   بسی شادو سرحال وفرخنده است

به"اکبری" هم لطف حق یارشد   خدایش مددکار هرکارشد

به آل"شکارچی" بسی نعمت است  بسی نام نیک وبسی عزت است

برآن "آزموده"دوصد آفرین   که هستند مردان خوب زمین

ظفرمند"هادی پور"آن رادمرد   دلیراست هنگام جنگ و نبرد

درخشنده"شمسی پور"اندرزمین   فروزنده چون مهر درمشرقین

"رمضانی" باشدبسی پرتلاش   به کارحلال و به کسب معاش

به "امیدپور" هم خدا بهره داد   بسی رزق وروزی سرِ سفره داد

"شجاعی فر" اندرتلاش است وکار   ظفرمندشان کرده پروردگار

"عظیمی نژاد" است اهل وفا   همه با سخاوت همه با صفا

بسی باشد  "آذین" ،آراسته    ندارد زکس بهره ای خواسته

به حمد خدایند"شکرگذار"      همگی رشیدند و سیمین عذار

خدا داده بر ال "ایرانمنش"    بسی درپی علم جهدو جهش  

به "درویش زاده" صدها درود   که حق بس برآنها محبت فزود

نگفتم من از"پاکمرام" عزیز   دهد حق براورزق وروزی لذیذ

ز"عباسی" هم حرف بسیار است  که پیوسته بیداروهشیار است     

"لری" گرنباشد صفا نیز نیست  دهم برصفایش یکی نمره بیست

ز"خارابی" وخاندانش سپاس     ردای حقیقت برآنها لباس

وهم  گویم از "شاکریان" بسی    نرجیده خاطراز آنها کسی

عزیز است "دولت پور" نیک کار   ازآن خوب مردان دیلمبیجار

زخود نیزگویم که "عاشوری"اَم         یکی لاتی مخص و لوطی ام

نهادند نام"شیرمحمد " به من            شمارا همه مخلصم در وطن   

به شولَم خدا واسعِ  کار باد              زبیداد و ظلمش نگهدار باد

چه گویم که دیگر مرا یاد نیست          که برکاهِ اندیشه ام باد نیست

که روبد زگندم خس و خاک را ؟         برآرد زگندم جوع پاک را؟

چو چنگک بفرساید از کارِ بیش       جدا کی شود دانه از کاه و ریش؟

نگنجد همه وصف نیک اختران             اهالی شولم همه بهتران

نگیرم دگر وقتتان  را  زیاد             دعای شما اجر این بنده باد         

شعر: شیرمحمد عاشوری شولمی...التماس دعانظرات شما عزیزان:

نام :
آدرس ایمیل:
وب سایت/بلاگ :
متن پیام:
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه:درباره وبلاگ


به وبلاگ مردی از شولم خوش آمدید.این وبلاگ در برگیرنده مطالب مختلفی شامل خاطرات ، شعرمحلی وتالشی،شعرهای روز و نیز تصاویرمی باشد. این وبلاگ یک وبلاگ شخصی است و مطالب ان در زمینه های مختلف نقطه نظرات خودم می باشد امکان این هست که در بعضی موارد اشتباهاتی در بیان رخ دادهایی که جنبه غیر شخصی داشته باشد، وجود داشته باشد .در مورد شعرها نیز عرض شود تمام شعرها را خودم سروده ام وبراین باورم استفاده ازمطالب دیگران به نام خودهنر نیست.
آخرین مطالب
پيوندها

تبادل لینک هوشمند
برای تبادل لینک  ابتدا ما را با عنوان مردی از شولم و آدرس shirmohammad.LXB.ir لینک نمایید سپس مشخصات لینک خود را در زیر نوشته . در صورت وجود لینک ما در سایت شما لینکتان به طور خودکار در سایت ما قرار میگیرد.<-PollName->

<-PollItems->

خبرنامه وب سایت:

آمار وب سایت:  

بازدید امروز : 86
بازدید دیروز : 34
بازدید هفته : 271
بازدید ماه : 900
بازدید کل : 274577
تعداد مطالب : 213
تعداد نظرات : 220
تعداد آنلاین : 1
کاری از شیرمحمد عاشوری (خواندن ذهن شما توسط کامپیوتر)

تصاویر زیباسازی نایت اسکین

تصاویر زیباسازی نایت اسکینتصاویر زیباسازی نایت اسکین
تصاویر زیباسازی نایت اسکین

Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت
کد جست و جوی گوگل
تصاویر زیباسازی نایت اسکین

فونت زیبا ساز
فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز
فونت زیبا سازفونت زیبا ساز
فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز

ابزار وبلاگ نایت اسکین

تصاویر زیباسازی نایت اسکین


تصاویر زیباسازی نایت اسکین