مردی از شولم A MAN OF SHOULAM
مطالب هنری ،ورزشی، خاطرات شخصی و متنوع ANYTHING
 
 
یک شنبه 26 مرداد 1393برچسب:, :: 19:42 ::  نويسنده : شیرمحمد عاشوری SHIR MOHAMMAD ASHORI

به یاد آن روزدو شنبه 23 فروردين 1393برچسب:, :: 23:20 ::  نويسنده : شیرمحمد عاشوری SHIR MOHAMMAD ASHORI

کوه جنوبی مشرف به دشت "لات" شولم بسیارزیبا برای گشت وگزار وهواخوری وتفریح است این عکس مربوط به روزی است که برای ورزش وکوهپیمایی به آنجارفتم .

 یک شنبه 16 فروردين 1393برچسب:, :: 21:43 ::  نويسنده : شیرمحمد عاشوری SHIR MOHAMMAD ASHORI

گیاه "ماملی" از گیاهان جنگلی وکوهپایه ای  گیلان است که بصورت خودرو هرز رشد میکند وبا تکیه بر درختان وگیاهان زندگی میکند وبالا میرود وروی درخت پخش میشود معمولاٌ بیشتر از 5متر بالاتر نمیرود ساقه های آن طناب مانند،دراز  ودارای خارهای کوتاه است ومیوه آن اواسط پاییز میرسد ورنگ قرمز دارد .مزه خاصی ندارد وخوردنش نیز زیانی برای انسان ندارد ودر موقع گرسنگی می شود خورد .میوه این گیاه منبع غذایی پرندگان وحشی در فصل کمبود غذا در زمستان است واز آن برای سیر کردن خود استفاده میکنند.شنبه 16 فروردين 1393برچسب:, :: 22:1 ::  نويسنده : شیرمحمد عاشوری SHIR MOHAMMAD ASHORI

تقریباٌ کم سن و سال بودم. آن سالها در کنار پدر ومادرم در روستا زندگی میکردم. آب آشامیدنی ما از چشمه ای تآمین میشد که از دل کوه وزیر باغ عموخانعلی بصورت باریکه ای از آب میجوشید و به رودخانه می ریخت .دهنه چشمه را کنده وکمی گود کرده بودند تا آب در آن جمع شود وقابل برداشت گرد.فاصله خانه ما تا این چشمه حدود دویست متر بود..خانه ما میان زمین وسیعی قرار داشت .روزی پدرم تصمیم گرفت در فاصله بیست متری خونه مان چاهی حفر کند بنابر این دنبال مغنی رفت وپیدایش کرد و مغنی شروع کرد به حفرچاه .کند وکند تا رسید به رگه اب. تقریبا تابستان بود وقتی اولین بار دستمان به آب چاه خورد تعجب کردیم بسیار خنک وسرد بود. خلاصه کار حفر چاه تمام شد واز دو روز بعد آب چاه کمی بالا آمد وما از ان برای اشامیدن وشستشو استفاده کردیم .بعدها بالوله بتونی بزرگ از ریزش بدنه چاه جلوگیری و آب آن نیز از هرز رفتن جلوگیری به عمل آمد . سالها گذشت من در رشت شاغل شدم ودر آنجا سکونت گذیدم . تا اینکه پدرم ومتعاقب آن مادرم فوت کردند ورفتند به سرای باقی .پدرم سالها قبل از فوت باغ ومحوطه خانه  مسکونی را به صورت فروشنامه به نام من کرد وبه مهر وتآیید شورای محل رساند .از آن زمان چندین سال میگذرد وچاه به خاطر عدم استفاده لوله های بتونی اش خزه زده و آبش دست نخورده مانده واز حالت اولیه خود خارج شده وکناره هایش هم نشست کرده .این چاه یاد آور روزهای خوش کودکی ونوجوانی ام است.باشد تا باز نشست که شدم فرصتی دست بدهد ومرتبش سازم.یک شنبه 8 فروردين 1393برچسب:, :: 16:57 ::  نويسنده : شیرمحمد عاشوری SHIR MOHAMMAD ASHORI

سوژه کم شده برای نوشتن، دنبال کره از آب گرفتن ، طلا کردن مس وپیدا کردن مورچه گم شده محله ما از دلِ کوه بودم که به کشف دیگه ای نایل شدم. کاشت گوجه فرنگی سیاه در باغ بدون محصولم در "لات" شولم تا با ارایه و فروش آن به نان ونوایی برسم وشهرتی به هم بزنم (والبته به همین خیال باشم)

این گوجه فرنگی های جدید در ابتدای رشد خود سبز هستند اما به تدریج رنگ آنها به سیاهی کشیده می شود.این محصول جدید که "رز نیلی" نام گرفته توسط پژوهشگران دانشگاه اورگان در آمریکا کشت شده و در سال جاری روانه بازارهای اروپا خواهد شد. این گوجه فرنگی های غیر معمولی که حاصل پیوند گیاهان گوجه فرنگی قرمز و بنفش است یک ابرغذای جدید تلقی می شود.
 
 
 


یک شنبه 18 اسفند 1392برچسب:, :: 17:50 ::  نويسنده : شیرمحمد عاشوری SHIR MOHAMMAD ASHORI

امروز هیجدهم اسفندهزار وسیصد و نود ودو در سالن اجتماعات سازمان بهزیستی استان گیلان مراسمی به مناسبت بازنشستگی رییس اداره بهزیستی شهرستان رشت ،جناب آقای فرامرز علیزاده برپا شده بود که مدیرکل بهزیستی استان جناب آقای دکتر نحوی نژاد، وسایر همکاران شاغل وبازنشسته بهزیستی در آن حضور داشتند همچنین مراسم معارفه رییس جدید بهزیستی شهرستان رشت , جناب آقای جعفری نیز همزمان با تودیع آقای علیزاده برپا گشت.برای توذیع وبازنشستگی آقای علیزاده شعر زیبایی سروده بودم که خواندن آن را در آن مراسم  آقای محمد زاده به دلیل صدای خوششان برعهده گرفت که باعث گرمی مراسم شد به طوری که برخی همکاران در پایان اظهار می داشتند که این شعر اشک در چشمانشان جمع کرده بود!.متآسفانه حاشیه های بیت های شعربه دلیل ذیق وقت  توسط متصدی رایانه خوب ویرایش وتنظیم نشده بود .این شعر را باهم میبینیم.

آقای علیزادهدو شنبه 5 اسفند 1392برچسب:, :: 18:11 ::  نويسنده : شیرمحمد عاشوری SHIR MOHAMMAD ASHORI

جمعه این هفته هشتم اسفند رفته بودم شولم وهوس کردم سری به جنگل پدر خدابیامرزم بزنم نزدیک غروب بود وقتی از تپه بالا رفتم گلهای بنفشه، میشین، وپامچال را دیدم که گوشه وکنار سر از خاک وبرگهای خشک براورده وبسیار زیبا بودند دو تا از بنفشه ها را با ریشه سیب زمینی مانندشان ازخاک در آوردم تا درگلدان بکارم گلهای زیبایی بودندکه نوید فرا رسیدن بهار نیکویی را می دادند.جمعه 25 بهمن 1392برچسب:, :: 10:42 ::  نويسنده : شیرمحمد عاشوری SHIR MOHAMMAD ASHORI

چیدن زرموش(نوعی قارچ کمیاب)در اواخر بهار کارهرساله من بود .برای این کار باید از دو سه تا کوه رد میکردم که ازاملاک خاندان محترم فرید و مقدم بودند.بعد به تیغه جداکننده کوههای شولم از گشت رودخان و دروازه ای(بَرَ) چوبی که حالت پست ورود خروج به این دو منطقه را در آن محل داشت رد می شدم به این قسمت " بییَه بنَه بَرَ" می گفتند به معنی" درب نهال درخت بِه" حالا چرا این اسم را داشت بماند باید تحقیق شود متآسفانه از پدر خدابیامرزم که گنجینه علوم روستا بود این سؤال را نپرسیدم.بعد شیب منتهی به گشت رودخان را برای یافتن قارچ جستجو میکردم معمولاٌباخواهرزاده ام منصور ارندان که الان تهران زندگی میکندوپسر خیلی خونگرم وخوبی بود آنطرفها را میگشتیم .گاهی اوقات به اندازه کافی وگاهی هم چیز زیادی گیرمان نمی آمد .ماآن سرازیریها را که به خاطر درختهای کهنسال وشاخ وبرگ انبوهشان نور خورشید به زحمت به زمین می رسید،جستجو میکردیم سرگرمی وتفریح خیلی خوبی بود. خسته که می شدیم ،پس از کمی استراحت می آمدیم بالای کوه می نشستیم صحبت کنان دو طرف کوه یعنی شولم وگشت رودخان را تماشا میکردیم صدای دلنواز  بلبل ها، .کوکوها،دارکوبها وپرندگان جنگلی واقعاٌ مسحور کننده بود .یادش به خیر.آن روزها دنیا چیز دیگه ای بود.

 دو شنبه 14 بهمن 1392برچسب:, :: 22:6 ::  نويسنده : شیرمحمد عاشوری SHIR MOHAMMAD ASHORI

گویی آسمان چهرهِ دِژَم کرده اش را به مقراض آهنین سلمان پیر فلک سپرده تا هرچه موی سپید برچهره اش نشسته را به دم تیغ گیرد وبرزمین فرو ریزد حال وهوای این روزهای گیلان واقصی نقاط کشور برچنین احوالی است.سرما همه جا را تحت سلطه خویش گرفته .آدم ودام وماکی وماهی را فغان از گلو خاسته وبه آنجا که باید برسد نمی رسد.به هر حال زمستان است و فصل سرما ویاد آور آن روزهایی است که در لهیب گرمای تابستان له له می زدیم ومی گفتیم : هوا چقدر گرم وشرجی است کاش زمستان بود....! وحالا که زمستان به نیمه رسیده مارا فیل ناسپاسی یاد هندوستان کرده ومی گوییم : آخِِیش تابستان چقدرخوب بود! .این شرح حال ما است .بگدار این نیز بگذرد.چهره این عزیز آسمانی راببوسیم وبدانیم هرچیز در جایش نکوست.جمعه 2 دی 1392برچسب:, :: 20:20 ::  نويسنده : شیرمحمد عاشوری SHIR MOHAMMAD ASHORI

امروز 29/9/92 به قصد سرزدن به باغ و درختهای پرتغالم که از پدر خدابیامرزم به من به ارث رسیده به "لات" رفتم بعد از ظهربود وهوا صاف وکمی سرد .پرتغالها رسیده بودند بنابراین با عاریه گرفتن نردبان از خانه برادرم به هر زحمتی بود دو گونی چیدم و بیشتر از ازآن نتوانستم چون هم آثار بیماری انفلو آنزا در من بود وسرفه داشتم وهم برایم سخت بود بنابر این بقیه را گداشتم برای مرحله بعد .پرتغالها آبدار وشیرین بودند .امیدوارم برف زمستان ازیتشان نکند .تصاویری از آنجا تهیه کردم حیفم آمد نگذارمشون وبلاگ البته اون خونه قدیمی هم که می بینید ویلای منه !که اپدرخدابیامرزم به من رسیده .با هم ببینیم

 پنج شنبه 2 دی 1392برچسب:, :: 19:17 ::  نويسنده : شیرمحمد عاشوری SHIR MOHAMMAD ASHORI

پسر عمه من هاشم فرید از ان دسته آدمهایی بود که بودن و شوخی کردن با او هرگز مرا سیر نمی کرد .هاشم کوهی از نشاط و انگیزه و انرژی بود وعاشق شوخی وبذله گویی. قیافه هاشم چیز دیگه ای بود ،چهارشانه سینه های ستبر و بازوان عضلانی و کمری بدون چربی وباریک ورانهای سفت وکلفت که واقعاّ تماشایی بود اگر در آن زمان امکانات پرورش اندام بود مطمیناٌ هاشم در مسابقات زیبایی اندام نفر اول می شد . او این اندام را فقط از طریق کارهای معمولی زندگی مثل کشاورزی و دامداری به هم زده بود . امروز هاشم به هیچ وجه با هاشم دوران  قابل مقایسه نیست از آن عضلات و برز و بازو چیزی برجا نمانده وهمه در گذر زمان آب شده است . در عکس هاشم وبرادرم را می بینیم که مرا در وسط گرفته اند/

 پنج شنبه 11 مرداد 1393برچسب:, :: 21:40 ::  نويسنده : شیرمحمد عاشوری SHIR MOHAMMAD ASHORI

 

دل چو رفت از دست دلداری چه سود

 ادامه مطلب ...


جمعه 24 آبان 1392برچسب:, :: 18:34 ::  نويسنده : شیرمحمد عاشوری SHIR MOHAMMAD ASHORI

 

لطفاٌ با این کارها شیعه را بد نام نکنیم

مراسم تیغ زنی وقمه زنی که توسط افغانی ها انجام گرفته است.

 

 

 

 ادامه مطلب ...


پنج شنبه 28 شهريور 1392برچسب:, :: 22:34 ::  نويسنده : شیرمحمد عاشوری SHIR MOHAMMAD ASHORI

یک شنبه 23 تير 1392برچسب:, :: 23:44 ::  نويسنده : شیرمحمد عاشوری SHIR MOHAMMAD ASHORI

من ،محمودعابدین پور وفریدون فرید وعظیم وحیدی(چیکاره )درمقطعی از دوران جوانی دوستانی صمیمی بودیم

در عکس ایستاده از راست نفراول فریدون نفردوم محمود

نشسته ازراست نفراول خودم باپیراهن ورزشی ونفردوم عظیم چکاره دیلمبیجاری

 

 ادامه مطلب ...


جمعه 7 تير 1392برچسب:, :: 14:43 ::  نويسنده : شیرمحمد عاشوری SHIR MOHAMMAD ASHORI

رشید، پسرعمویم

 ادامه مطلب ...


جمعه 21 مهر 1391برچسب:, :: 21:4 ::  نويسنده : شیرمحمد عاشوری SHIR MOHAMMAD ASHORI

این پیر محترم عموی من است .مشهدی خانعلی  عاشوری تنها بازمانده از هشت برادر عاشوری وازفرزندان مرحوم شیرا ابن عاشور ابن عباس ابن ابراهیم رحمت الله علیهم الاجمعین می باشد برادران دیگر یعنی مرحومان :بَبَلِه ،بخشی، صفر،بابا(مشهدی سیاله)عبدالله ،سالار وچراغعلی همه به رحمت ایزدی رفته اند واو تنها پیرهن یوسف است که باقی مانده است خدا اورا سلامت وطول عمر با عزت بدهدشنبه 28 مرداد 1393برچسب:, :: 19:33 ::  نويسنده : شیرمحمد عاشوری SHIR MOHAMMAD ASHORI

در تاریخ 1391/7/8توسط دوست عزیز و هنرمندم آقای محمدی تعداد ده غرفه از غرفه های برپا شده از طرف کانون فرهنگی وهنری مساجد تقبل و این غرفه ها با حضور هنرمندان مختلف برگزیده شده از طرف  وبا مدیریت ایشان در محل مجتمع خاتم الانبیاء رشت برپا گردید .ادامه مطلب ...


دو شنبه 3 مهر 1391برچسب:, :: 22:14 ::  نويسنده : شیرمحمد عاشوری SHIR MOHAMMAD ASHORI


زندگی در شهر با توجه به امکانات رفاهی فراوانی که دارد ،خوب است  اما آیا تجربه کرده اید که کمی هم از این امکانات کاذب یا واقعی فاصله گرفته ، از شهر گریخته و خود را در دامن کوهستان های پر درخت و دوردست رها کنید واز آرامش و فضای  پرطراوت آن بهره ببرید؟.

 

 

 

 

 ادامه مطلب ...


یک شنبه 2 مهر 1391برچسب:, :: 23:17 ::  نويسنده : شیرمحمد عاشوری SHIR MOHAMMAD ASHORI

تیم فوتبال توانبخشی بهزیستی شهرستان رشت در مسابقات هفته بهزیستی 1391 حایز کاپ اخلاق شد در این تیم آقایان دکتر صفرزاد،کیوان پورقاسم،شیرمحمد عاشوری،حسن محمد زاده ،زارع،نظری؛شاهبیگی ،یوسفی و  فخاری بازی می کردند که آقای فخاری عنوان مربی و آقای محمدزاده عنوان سرپرستی تیم را نیز برعهده داشتند

ایستاده از راست : آقای دکتر صفر زاد  کاپیتان تیم- عاشوری - آقای پور قاسم رییس پرتلاش توانبخشی بهزیستی شهرستان رشت - آقای فخاری مربی تیمپنج شنبه 30 شهريور 1391برچسب:, :: 23:3 ::  نويسنده : شیرمحمد عاشوری SHIR MOHAMMAD ASHORI

 

ديدار هيئت امناي مسجد شهداي روستاي شولم با رئيس اداره تبليغات اسلامي فومن

هيئت امناي مسجد شهداي روستاي شولم با رئيس اداره تبليغات اسلامي شهرستان فومن ديدار کردند.

به گزارش روابط عمومي اداره کل تبليغات اسلامي گيلان، حجت الاسلام عليرضا ابراهيم زاده 5 آبان جاري گفت : هيئت امناء و عوامل فرهنگي مسجد، بايد بستر لازم را جهت حضور روحاني براي تبليغ ديني در مسجد فراهم نمايند.

وي ادامه داد: يکي از ويژگيهاي اعضاء هيئت امناي مساجد، روابط عمومي مناسب مي باشد که در جذب نمازگزاران به ويژه نوجوانان و جوانان در مسجد موثر است.

در پايان ابراهيم زاده جهت فعال سازي بيشتر مسجد در برگزاري کلاسهاي قرآن ، فعاليت هاي هنري و مسابقات فرهنگي تاکيد نمود.

                                                         

 

 


 
   صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

درباره وبلاگ


به وبلاگ مردی از شولم خوش آمدید.این وبلاگ در برگیرنده مطالب مختلفی شامل خاطرات ، شعرمحلی وتالشی،شعرهای روز و نیز تصاویرمی باشد. این وبلاگ یک وبلاگ شخصی است و مطالب ان در زمینه های مختلف نقطه نظرات خودم می باشد امکان این هست که در بعضی موارد اشتباهاتی در بیان رخ دادهایی که جنبه غیر شخصی داشته باشد، وجود داشته باشد .در مورد شعرها نیز عرض شود تمام شعرها را خودم سروده ام وبراین باورم استفاده ازمطالب دیگران به نام خودهنر نیست.
آخرین مطالب
پيوندها

تبادل لینک هوشمند
برای تبادل لینک  ابتدا ما را با عنوان مردی از شولم و آدرس shirmohammad.LXB.ir لینک نمایید سپس مشخصات لینک خود را در زیر نوشته . در صورت وجود لینک ما در سایت شما لینکتان به طور خودکار در سایت ما قرار میگیرد.<-PollName->

<-PollItems->

خبرنامه وب سایت:

آمار وب سایت:  

بازدید امروز : 72
بازدید دیروز : 34
بازدید هفته : 257
بازدید ماه : 886
بازدید کل : 274563
تعداد مطالب : 213
تعداد نظرات : 220
تعداد آنلاین : 1Alternative contentکاری از شیرمحمد عاشوری (خواندن ذهن شما توسط کامپیوتر)

تصاویر زیباسازی نایت اسکین

تصاویر زیباسازی نایت اسکینتصاویر زیباسازی نایت اسکین
تصاویر زیباسازی نایت اسکین

Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت
کد جست و جوی گوگل
تصاویر زیباسازی نایت اسکین

فونت زیبا ساز
فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز
فونت زیبا سازفونت زیبا ساز
فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز

ابزار وبلاگ نایت اسکین

تصاویر زیباسازی نایت اسکین


تصاویر زیباسازی نایت اسکین